-50%

Profesyonel Öğrenci Koçluğu Eğitimi ve Sertifikası

1.490,002.980,00

Tanım

Eğitim Hakkında

 • Öğrenci Koçluğu: Öğrencilerin Potansiyelini Geliştirmeye Yönelik Bir Rehber

  Günümüzde eğitim, sadece bilgiyi aktarmaktan öte, öğrencilerin bireysel potansiyelini keşfetmelerine ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlar olmuştur. Bu bağlamda, öğrenci koçu önemli bir role sahiptir. Öğrenci Koçu, öğrencilerin akademik ve kişisel hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için geliştirilmiş bir destek sistemidir. Bu makalede, öğrenci Koçunun ne olduğu, nasıl yapıldığı, eğitim programı gibi konuları ele alacağız.

  Öğrenci Koçu Nedir?

  Öğrenci Koçu, öğrencinin potansiyelini keşfetmesine ve hedeflere ulaşmak için gerekli adımları atmasına yardımcı olan bir rehberliktir. Bu süreç, öğrencinin akademik başarısını arttırmanın yanı sıra, özgüvenini ve öz-yönetim becerilerini de geliştirmeyi hedefler. Ayrıca öğrencilerinizi takip edeceğiniz bir süreçtir.

  Öğrenci Koçluğu Nasıl Yapılır?

  Öğrenci koçu süreci, öğrencinin ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre şekillendirilir. Genellikle, bir öğrenci koçu ile öğrenci arasında birebir görüşmeler gerçekleştirilir. Bu görüşmelerde öğrenci, kendi hedeflerini belirler ve bu hedeflere ulaşmak için bir eylem planı oluşturur. Koç, öğrenciye bu süreçte rehberlik eder, motive eder ve gerektiğinde stratejik önerilerde bulunur.

  Öğrenci Koçluğu Eğitimi ve Sertifikasyonu

  Öğrenci koçu yapabilmek için belirli bir eğitim ve sertifikasyon sürecinden geçmek gerekir. Bu süreç, genellikle özel eğitim enstitülerinde veya online platformlarda sunulan kurslar aracılığıyla gerçekleştirilir. Eğitim programları, koçluk teknikleri, iletişim becerileri, öğrenci psikolojisi ve danışmanlık ilkelerini kapsar. Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılara öğrenci koçluğu sertifikası verilir.

  Öğrenci Koçu Dokümanları ve Kaynakları

  Öğrenci Koçuyla ilgili birçok kaynak ve doküman mevcuttur. Bu dokümanlar, öğrenci koçluğu sürecini anlatan kitaplar, rehberler, çalışma kitapları ve online materyalleri içerebilir. Özellikle eğitimhane gibi platformlarda, öğrenci koçluğuyla ilgili birçok dökümana erişim sağlanabilir.

  Öğrenci Koçunun Fiyatları ve Online Seçenekler

  Öğrenci Koçluğunun fiyatları, koçun deneyimine, eğitimine ve hizmet kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Genellikle saatlik veya paket halinde fiyatlandırma yapılır. Ayrıca, son dönemde online öğrenci koçluğu hizmetleri de yaygınlaşmıştır. Bu hizmetler, öğrencilerin coğrafi konumlarından bağımsız olarak koçluk hizmeti alabilmesini sağlar.

  Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı

  Öğrenci koçu, aynı zamanda eğitim danışmanlığıyla sıkça karşılaştırılır. Eğitim danışmanları, genellikle öğrencilerin akademik ve kariyer hedeflerini belirlemesine yardımcı olur. Öğrenci koçları, öğrenci potansiyelinin gerçekleşmesine rehberlik eder. Ancak, bu iki alan arasında belirgin bir ayrım olmasına rağmen, eğitim danışmanları da öğrencilere koçluk yapabilirler.

  Öğrenci Koçluğu Sistemi ve Uygulama Örnekleri

  Bazı okullar ve eğitim kurumları, öğrenci koçluğu sistemlerini resmi bir parça haline getirmişlerdir. Bu sistemlerde, öğrencilere koçluk hizmeti sunan profesyonellerin yanı sıra, öğretmenler ve rehberlik birimleri de sürece dahil olabilir. Öğrenci koçluğu sistemi, öğrencilerin akademik başarılarını arttırmak ve motivasyonlarını yükseltmek için etkili bir yol olarak kabul edilir.

  Öğrenci Koçluğu Dokümanları ve Uygulamaları

  Özellikle ilköğretim ve ortaokul düzeyinde, 8. sınıf öğrencilerine yönelik koçluk programları önemli bir yere sahiptir. Bu programlar, öğrencilerin liseye geçiş sürecinde, akademik ve duygusal olarak desteklemesini sağlar. 8. sınıf öğrenci koçluğu dokümanları genellikle öğrencilerin liseye geçiş sürecinde karşılaşacakları zorlukları ele alır.

  Öğrenci Koçluğunun Geleceği ve Önemi

  Öğrenci koçluğu, günümüzde giderek daha fazla önem kazanan bir alan haline gelmektedir. Bu, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını ve potansiyelini anlama ve destekleme ihtiyacının artmasıyla paraleldir. Gelecekte, öğrenci koçluğunun daha da yaygınlaşması beklenmektedir, çünkü her öğrencinin farklı ihtiyaçları ve öğrenme stilleri vardır.

  Öğrenci Koçluğu Yorumları ve Deneyimler

  Öğrenci koçluğu hizmetlerinden faydalanan öğrencilerin yorumları ve deneyimleri, potansiyel müşteriler için önemli bir referans noktasıdır. Bu yorumlar, koçların sunduğu hizmetin kalitesi, etkinliği ve öğrenciler üzerindeki etkisi hakkında bilgi verir. Ayrıca, öğrenci koçluğu yorumları, potansiyel müşterilere güven ve memnuniyet sağlar.

  LGS Öğrenci Koçluğu Dokümanları ve Hazırlık Süreci

  LGS öğrencileri de sınav stresiyle başa çıkmak ve başarılarını arttırmak için öğrenci koçluğu hizmetlerinden faydalanırlar. LGS öğrenci koçluğu dokümanları, öğrencilere sınav stratejileri, soru çözüm teknikleri ve konu tekrarı konusunda rehberlik eder. Ayrıca, LGS sürecinde motivasyonlarını arttırmak ve sınav kaygısını azaltmak için de destek sağlar.

  YKS Öğrenci Koçluğu ve Sınav Hazırlığı

  Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye’de üniversiteye giriş için yapılan önemli bir sınavdır. YKS öğrenci koçluğu, bu sınavın karmaşıklığı ve yoğunluğuyla başa çıkmak için öğrencilere destek sağlar. YKS öğrenci koçluğu, sınav stratejileri, test teknikleri ve konu tekrarı konularında rehberlik eder. Ayrıca, öğrencilerin sınav stresiyle başa çıkmalarına yardımcı olur ve motivasyonlarını arttırır.

  Öğrenci Koçluğu Aylık ve Dönem Sonu Raporları

  Öğrenci koçluğu sürecinde, öğrencinin ilerleyişi ve gelişimi düzenli olarak izlenir ve değerlendirilir. Bu değerlendirmeler, aylık ve dönem sonu raporları şeklinde öğrenciye ve ailesine sunulur. Bu raporlar, öğrencinin hedeflerine ne kadar yaklaştığını, güçlü yönlerini ve gelişim alanlarını belirler. Ayrıca, ilerleme kaydedilmişse ve gerekiyorsa stratejilerin yeniden gözden geçirilmesini sağlar.

  Öğrenci Koçluğu İle İlgili Kitaplar ve Kaynaklar

  Öğrenci koçluğuyla ilgili birçok kitap ve kaynak mevcuttur. Bu kaynaklar, koçluk tekniklerini, iletişim becerilerini, öğrenci psikolojisini ve danışmanlık ilkelerini içerebilir. Ayrıca, öğrenci koçluğuyla ilgili olarak çeşitli vaka çalışmaları ve örnek olaylar da sunulabilir. Bu kitaplar, öğrenci koçluğu alanında çalışan profesyoneller için önemli bir referans kaynağıdır.

  Öğrenci Koçluğu PPT Sunumları ve İndirme İmkanı

  Öğrenci koçluğu konusunda bilgi sunmak ve paylaşmak için PowerPoint (PPT) sunumları kullanılabilir. Bu sunumlar, öğrencilere ve ailelere öğrenci koçluğu sürecini anlatmak, koçluk tekniklerini açıklamak için kullanılabilir. Ayrıca, bu sunumlar internet üzerinden indirilebilir ve istenilen zaman kullanılabilir.

  Öğrenci Koçluğu Zorunluluğu ve Etkinliği

  Öğrenci koçluğu, bir zorunluluk değil, isteğe bağlı bir hizmettir. Ancak, öğrencilerin akademik başarılarını arttırmak, motivasyonlarını yükseltmek için etkili bir araç olarak kabul edilir. Öğrenci koçluğunun etkinliği, koçun deneyimine, öğrencinin ihtiyaçlarına ve koçluk sürecine ne kadar bağlı olduğuna bağlıdır.

  Sonuç

  öğrenci koçluğu, akademik başarılarını arttırmak, özgüvenlerini geliştirmek ve başarıya ulaşmalarını sağlamak için etkili bir rehberlik yöntemidir. Bu süreçte, nitelikli koçlar, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına uygun olarak destek sağlarlar. Öğrenci koçluğu, öğrencilerin sadece akademik hayatta değil, hayatlarının diğer alanlarında da başarılı olmalarını sağlayarak onların geleceklerini şekillendirir.

  öğrenci koçluğu dökümanları eğitim koçluğu sertifika programına

  öğrenci koçluğu dökümanları eğitimhane koçluğu ve eğitim danışmanlığı sertifikası

  8 sınıf öğrenci koçluğu dökümanları üniversitesi sürekli eğitim merkezi

  öğrenci koçluğu sertifika ek ders ücreti uzaktan eğitim

  öğrenci koçluğu dokümanları pdf görevin mevzuat alt yapısı

  12 sınıf öğrenci koçluğu dökümanları

  lgs öğrenci koçluğu dokümanlari

  öğrenci koçluğu dönem sonu raporu

  öğrenci koçluğu aylik faaliyet raporu

  öğrenci koçluğu programı indir

  öğrenci koçluğu zorunlu mu


Eğitim İçeriği

 • ● VİDEO DERSLER
  ·Eğitim Kavramı
  ·Koçluk Kavramı ve Türleri
  ·Koçluk Fırsatı REST Modeli
  ·Eğitim ve Öğrenci Koçluğu
  ·Eğitimde Yeni Yaklaşımlar 1
  ·Eğitimde Yeni Yaklaşımlar 2
  ·Beyin ve Öğrenme
  ·Öğrenme Stilleri
  ·Öğretme Kuram ve Modelleri 1
  ·Öğretme Kuram ve Modelleri 2
  ·Öğretim Yöntemleri 1
  ·Öğretim Yöntemleri 2
  ·Öğrenci Davranışlarının Tanımlanması ve Motivasyonu
  ·Öğrencilere Odaklanmak
  ·Kariyer Planlama
  ·Geriye Dönük Planlama ve İleriye Dönük Uygulama
  ·Danışan ile Etkili Etkileşim Becerileri
  ·Verimli Ders Çalışma Yöntemleri
  ·Zaman ve Duygu Yönetimi
  ·Etkili Test Çözme Teknikleri
  ·Stres ve Sınav Stresi ile Başa Çıkma Yolları
  ·Değerlendirme
  ·Hedef Oluşturma
  ·Soru Sorma Becerisi

[html_block id=”8620″]

Ek Bilgiler

Erişim Süresi

1 Ay

Yöntem

Online Eğitim

Sertifika Türü

Eğitim Sertifikası

Sertifika Saati

120

kurum

e-Devlet ve Üniversite Onaylı

Resmi Doğrulama

10 İş Gününde e-Devlet'te

Erişim Cihazları

Web, Tablet, Cep'ten 7/24 Eriş

Kontenjan

5 Kişi

Eğitime Başlama

1 İş Günü İçinde SMS Gönderilir

Ödeme Seçenekleri

Kredi-Banka Kartı, Havale

Yorumlar

Henüz yorum yok.

Yalnızca bu ürünü satın alan, oturum açmış müşteriler yorum bırakabilir.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare