Blog

Kanban Nedir? Nasıl Bir Yöntemdir? Nasıl Uygulanır?

kanban-sistemi
Genel

Kanban Nedir? Nasıl Bir Yöntemdir? Nasıl Uygulanır?

Kanban Nedir? Nasıl Bir Yöntemdir? Nasıl Uygulanır?

İş süreçlerinin düzenlenmesi ve optimize edilmesi için kullanılan görsel bir yönetim aracıdır. Japonca kökenli olan kanban kelimesi, “tahta” veya “sinyal kartı” anlamına gelir ve iş akışını yönetmek için görsel ipuçları kullanma fikrine dayanır. İlk olarak Toyota tarafından tam zamanında üretim (JIT) sistemlerinde kullanılan kanban, üretim süreçlerine ve iş yönetimine önemli katkılarda bulunmuştur.

Siz de zamanınızı dah iyi yönetmek için eğitimimizi mutlaka alın ve zamandan kazanın

Kanban’ın Temel İlkeleri

İş süreçlerini ve üretim sistemlerini düzenlemek amacıyla beş temel ilkeye dayanır:

 1. Görselleştirme: İş akışını görsel hale getirmek, süreçlerin daha kolay anlaşılmasını ve yönetilmesini sağlar.
 2. İş Akışını Sınırlandırma: Eşzamanlı yürütülen iş sayısını sınırlamak, işlerin daha hızlı ve verimli tamamlanmasını sağlar.
 3. İş Akışının Yönetimi: Sürekli olarak iş akışını izlemek ve optimize etmek, süreçlerin iyileştirilmesine yardımcı olur.
 4. Sürekli İyileştirme: Mevcut süreçte sürekli iyileştirme, performansı artırır ve verimliliği maksimize eder.
 5. Kanban Kart Kullanımı: İşlerin durumunu ve ilerlemesini takip etmek için kullanılır.

Kanban Sisteminin Tarihçesi

Toyota Üretim Sistemi (TPS) çerçevesinde geliştirilmiş ve ilk olarak Japonya’da uygulanmıştır. Toyota, 1940’ların sonunda üretim süreçlerini optimize etmek amacıyla tam zamanında üretim (JIT) felsefesini benimsemiştir. Bu felsefenin bir parçası olarak, üretim hattındaki iş akışını yönetmek ve malzeme hareketlerini kontrol etmek için geliştirilmiştir. “çekme sistemi” olarak da bilinir, çünkü üretim süreci, yalnızca gerekli olan miktarda malzemenin çekilmesiyle işler.

Siz de zamanınızı dah iyi yönetmek için eğitimimizi mutlaka alın ve zamandan kazanın

Kanban Sistemi Nasıl Çalışır?

Üretim sürecinde malzeme akışını ve işlerin ilerlemesini yönetmek için kanban kartları kullanır. Bu kartlar, işlerin hangi aşamada olduğunu ve hangi işlemlerin tamamlanması gerektiğini gösterir. Bu kartlar, iş akışını görselleştirerek, işlerin durumu hakkında net bir bilgi sağlar. Kartlar, üretim hattında veya iş süreçlerinde kullanılan fiziksel veya dijital kartlar olabilir.

Kanban Kartlarının Kullanımı

İşlerin ilerlemesini ve malzeme hareketlerini takip etmek için kullanılan temel araçlardır. İşte kanban kartlarının nasıl kullanıldığına dair temel adımlar:

 1. Görselleştirme: kartları, işlerin hangi aşamada olduğunu görselleştirir. Bu, işlerin ne zaman ve nasıl tamamlanacağını planlamaya yardımcı olur.
 2. İş Akışını Yönetme: kartları, iş akışını yönetmek ve işlerin ilerlemesini izlemek için kullanılır. Kartlar, işlerin hangi aşamada olduğunu ve hangi işlemlerin tamamlanması gerektiğini gösterir.
 3. Çekme Sistemi: kartları, çekme sisteminde kullanılır. Bu sistemde, malzemeler ve işler, yalnızca gerekli olduğu zaman ve miktarda çekilir. Bu, gereksiz stok birikimini önler ve verimliliği artırır.
 4. Sürekli İyileştirme: kartları, süreçlerin sürekli olarak iyileştirilmesine yardımcı olur. Kartlar, iş akışındaki darboğazları ve verimsizlikleri belirleyerek, süreçlerin optimize edilmesini sağlar.

Kanban ve Tam Zamanında Üretim (JIT)

Tam zamanında üretim (JIT) felsefesinin önemli bir parçasıdır. JIT, üretim süreçlerinin daha verimli ve esnek hale getirilmesini amaçlar. JIT’in uygulanmasında kilit bir rol oynar. Kanban sayesinde, üretim sürecinde yalnızca gerekli olan miktarda malzeme ve iş çekilir, böylece stok maliyetleri azaltılır ve üretim süreci hızlanır.

Kanban ve Çekme Sistemi

Çekme sisteminde kullanılan bir yöntemdir. Çekme sistemi, malzeme ve işlerin yalnızca ihtiyaç duyulduğu anda ve miktarda çekilmesini sağlar. Bu, stok maliyetlerini azaltır ve üretim süreçlerinin daha verimli olmasını sağlar.

Çekme sisteminin uygulanmasında önemli bir rol oynar. Kartlar, malzeme ve işlerin ne zaman ve nasıl çekileceğini gösterir.

Siz de zamanınızı dah iyi yönetmek için eğitimimizi mutlaka alın ve zamandan kazanın

kanban-nedir

Kanban’ın Avantajları

Sistemi kullanmanın birçok avantajı vardır. İşte bu avantajlardan bazıları:

 1. Verimlilik Artışı: İş akışını optimize ederek verimliliği artırır. Gereksiz işlemleri ve malzeme hareketlerini ortadan kaldırır.
 2. Stok Maliyetlerinin Azaltılması: Stok miktarını ve maliyetlerini azaltır. Malzemeler yalnızca ihtiyaç duyulduğu anda ve miktarda çekilir.
 3. İş Akışının Görselleştirilmesi: İş akışını görselleştirerek süreçlerin daha iyi anlaşılmasını ve yönetilmesini sağlar.
 4. Sürekli İyileştirme: Sürekli iyileştirme kültürünü teşvik eder. Süreçlerin sürekli olarak optimize edilmesini sağlar.
 5. Esneklik ve Hız: Üretim süreçlerinin daha esnek ve hızlı olmasını sağlar. Değişen taleplere hızlı bir şekilde yanıt verilir.

Kanban Uygulaması

Sistemini uygulamak, belirli adımları takip etmeyi gerektirir. İşte kanban uygulamasının temel adımları:

 1. Sürecin Analizi: Kanban sistemi uygulamadan önce, mevcut sürecin analizi yapılmalıdır. Süreçteki adımlar, iş akışı ve darboğazlar belirlenmelidir.
 2. Kanban Kartlarının Tasarımı: Kanban kartları, iş akışını ve malzeme hareketlerini görselleştirecek şekilde tasarlanmalıdır. Kartlar, işlerin hangi aşamada olduğunu ve hangi işlemlerin tamamlanması gerektiğini göstermelidir.
 3. İş Akışının Görselleştirilmesi: Kanban kartları, iş akışını görselleştirecek şekilde yerleştirilmelidir. Bu, işlerin durumu hakkında net bir bilgi sağlar.
 4. Çekme Sistemi Kurulması: Çekme sistemi kurulmalı ve malzemeler yalnızca ihtiyaç duyulduğu anda ve miktarda çekilmelidir. Bu, stok maliyetlerini azaltır ve verimliliği artırır.
 5. Sürekli İzleme ve İyileştirme: sürekli olarak izlenmeli ve optimize edilmelidir. İş akışındaki darboğazlar ve verimsizlikler belirlenmeli ve süreçler iyileştirilmelidir.

Kanban ve Diğer Üretim Sistemleri

çeşitli üretim sistemlerinde kullanılan esnek bir yöntemdir. Lean üretim, Agile ve Scrum gibi modern üretim ve iş yönetim metodolojileri ile uyumlu bir şekilde çalışır. Bu metodolojiler, süreçlerin optimize edilmesi, verimliliğin artırılması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması amacıyla kullanılır.

Kanban ve Lean Üretim

Lean üretim, israfları azaltarak ve süreçleri optimize ederek verimliliği artırmayı hedefleyen bir üretim felsefesidir. Lean üretimin bir parçası olarak, iş akışını yönetmek ve malzeme hareketlerini kontrol etmek için kullanılır. Kanban kartları, Lean üretim sistemlerinde malzeme ve işlerin zamanında ve gerektiği gibi çekilmesini sağlar.

Kanban ve Agile

Agile, yazılım geliştirme ve proje yönetiminde kullanılan esnek bir metodolojidir. Agile projelerde iş akışını ve görevlerin durumunu yönetmek için kullanılır. Agile ekipler, Kanban kartları kullanarak görevlerin hangi aşamada olduğunu ve hangi işlemlerin tamamlanması gerektiğini izler. Kanban, Agile projelerde esneklik ve hız sağlar.

Kanban ve Scrum

Scrum, Agile metodolojisinin bir parçası olarak, proje yönetiminde kullanılan bir çerçevedir. Scrum projelerinde iş akışını ve görevlerin durumunu yönetmek için kullanılabilir. Scrum ekipleri, Kanban kartları kullanarak görevlerin hangi aşamada olduğunu ve hangi işlemlerin tamamlanması gerektiğini izler. Kanban, Scrum projelerinde iş akışının daha verimli yönetilmesini sağlar.

Kanban ve Sürekli İyileştirme

Sürekli iyileştirme (Kaizen) kültürünü teşvik eder. Kaizen, Japonca’da “iyi değişim” anlamına gelir ve sürekli olarak süreçlerin iyileştirilmesini ifade eder. Kanban sistemi, iş akışındaki darboğazları ve verimsizlikleri belirleyerek, süreçlerin sürekli olarak optimize edilmesini sağlar. Kanban kartları, süreçlerdeki iyileştirme fırsatlarını görselleştirir ve ekiplerin bu fırsatları değerlendirmesine yardımcı olur.

Kanban ve İş Akışının Sınırlandırılması

İş akışındaki görev sayısını sınırlandırarak verimliliği artırır. Eşzamanlı yürütülen iş sayısını sınırlamak, işlerin daha hızlı ve verimli tamamlanmasını sağlar. Kanban sistemi, iş akışındaki görevlerin sayısını sınırlandırarak, işlerin daha düzenli ve planlı bir şekilde tamamlanmasını sağlar. Bu, iş akışındaki darboğazları önler ve süreçlerin daha verimli işlemesini sağlar.

Kanban ve İş Akışının Yönetimi

İş akışını yönetmek için kullanılan etkili bir araçtır. Kanban kartları, iş akışındaki görevlerin durumunu ve ilerlemesini gösterir. Bu, ekiplerin işlerin hangi aşamada olduğunu ve hangi işlemlerin tamamlanması gerektiğini görmesini sağlar. Kanban sistemi, iş akışının daha düzenli ve planlı bir şekilde yönetilmesini sağlar. İş akışındaki darboğazlar ve verimsizlikler, Kanban kartları kullanılarak belirlenir ve süreçler optimize edilir.

Kanban ve Performans Ölçümü

İş süreçlerinin performansını ölçmek ve değerlendirmek için kullanılır. Kanban kartları, iş akışındaki görevlerin durumunu ve ilerlemesini gösterir. Bu, ekiplerin iş süreçlerinin performansını değerlendirmesine ve iyileştirmesine yardımcı olur. Kanban sistemi, iş süreçlerindeki verimliliği artırmak ve performansı optimize etmek için kullanılır.

Kanban ve Müşteri Memnuniyeti

Müşteri memnuniyetini artırmak için kullanılan etkili bir araçtır. Kanban, iş süreçlerini optimize ederek, ürün ve hizmetlerin daha hızlı ve kaliteli bir şekilde sunulmasını sağlar. Bu, müşteri memnuniyetini artırır ve müşteri beklentilerini karşılar. Kanban kartları, iş süreçlerindeki iyileştirme fırsatlarını belirleyerek, müşteri memnuniyetini artırmak için kullanılabilir.

Kanban ve Ekip İşbirliği

Ekip işbirliğini teşvik eden bir yöntemdir. Kanban kartları, ekiplerin iş süreçlerindeki görevlerin durumunu ve ilerlemesini görmesini sağlar. Bu, ekiplerin işbirliği yaparak, iş süreçlerindeki görevleri daha verimli bir şekilde tamamlamasına yardımcı olur. Kanban sistemi, ekip işbirliğini artırarak, iş süreçlerinin daha verimli işlemesini sağlar.

Kanban ve Esneklik

İş süreçlerinin esnekliğini artırır. Kanban kartları, iş süreçlerindeki görevlerin durumunu ve ilerlemesini gösterir. Bu, ekiplerin iş süreçlerindeki değişikliklere hızlı bir şekilde yanıt vermesini sağlar. Kanban sistemi, iş süreçlerindeki esnekliği artırarak, değişen müşteri taleplerine ve iş koşullarına hızlı bir şekilde uyum sağlamayı sağlar.

Kanban ve Hız

İş süreçlerinin hızını artırır. Kanban kartları, iş süreçlerindeki görevlerin durumunu ve ilerlemesini gösterir. Bu, ekiplerin iş süreçlerindeki görevleri daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlamasına yardımcı olur. İş süreçlerindeki hız ve verimliliği artırarak, ürün ve hizmetlerin daha hızlı sunulmasını sağlar.

Kanban Hakkında Bilgiler

Modern iş dünyasında verimlilik ve iş akışının düzenlenmesi kritik öneme sahiptir. İş süreçlerini optimize etmek amacıyla geliştirilmiş bir yöntem, çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sistem, üretim süreçlerine ve iş yönetimine entegre edilerek, işlerin daha düzenli ve etkin bir şekilde tamamlanmasını sağlar. Günümüzde birçok şirket, iş akışını yönetmek ve sürekli olarak süreçleri iyileştirmek için bu yöntemi kullanmaktadır.

Temel İlkeler

Bu yöntemin temel ilkeleri arasında görselleştirme, iş akışını sınırlandırma, sürekli izleme ve iyileştirme gibi unsurlar bulunmaktadır. Bu ilkeler, süreçlerin daha şeffaf ve kontrol edilebilir olmasını sağlar. İşlerin hangi aşamada olduğunu net bir şekilde görmeyi mümkün kılan bu sistem, ekiplerin daha verimli çalışmasına yardımcı olur. Görselleştirme, işlerin ilerlemesini ve mevcut durumunu açıkça ortaya koyar, bu da ekiplerin daha iyi plan yapmasını sağlar.

Tarihçe

1940’ların sonunda Japonya’da geliştirilen bu sistem, üretim süreçlerinde tam zamanında üretim (JIT) felsefesinin bir parçası olarak ortaya çıkmıştır. Başlangıçta otomotiv endüstrisinde uygulanan bu yöntem, zamanla diğer sektörlere de yayılmıştır. Sistem, işlerin yalnızca ihtiyaç duyulduğu zaman ve miktarda çekilmesini sağlayarak, gereksiz stok birikimini önler ve verimliliği artırır. Bu yöntem, Toyota Üretim Sistemi’nin (TPS) bir parçası olarak geliştirilmiş ve başarıyla uygulanmıştır.

İş Akışını Yönetme

Bu yöntem, iş akışını yönetmek için görsel araçlar kullanır. İşlerin durumu ve ilerlemesi, bu görsel araçlar sayesinde net bir şekilde izlenir. Bu araçlar, işlerin hangi aşamada olduğunu ve hangi işlemlerin tamamlanması gerektiğini gösterir. İş akışını sınırlandırma, eşzamanlı yürütülen iş sayısını sınırlayarak verimliliği artırır. Bu, işlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde tamamlanmasını sağlar.

Sürekli İyileştirme

Sürekli iyileştirme, bu yöntemin temel ilkelerinden biridir. Süreçlerin sürekli olarak izlenmesi ve iyileştirilmesi, verimliliği artırır ve iş akışındaki verimsizlikleri ortadan kaldırır. Bu sistem, iş akışındaki darboğazları belirleyerek, süreçlerin optimize edilmesini sağlar. Bu sayede, iş süreçleri daha etkin ve verimli hale gelir.

Çekme Sistemi

Çekme sistemi, işlerin yalnızca ihtiyaç duyulduğu zaman ve miktarda çekilmesini sağlar. Bu sistem, gereksiz stok birikimini önler ve üretim sürecini daha esnek hale getirir. Bu yöntem, üretim süreçlerinde esneklik ve hız sağlar. Bu sistemde, işlerin durumu ve ilerlemesi sürekli olarak izlenir ve optimize edilir.

Uygulama Adımları

Bu yöntemi uygulamak belirli adımları takip etmeyi gerektirir. İlk adım, mevcut sürecin analizidir. Süreçteki adımlar, iş akışı ve darboğazlar belirlenir. İkinci adım, görsel araçların tasarımıdır. Bu araçlar, iş akışını ve malzeme hareketlerini görselleştirir. Üçüncü adım, iş akışının görselleştirilmesidir. Görsel araçlar, iş akışını net bir şekilde gösterir. Dördüncü adım, çekme sisteminin kurulmasıdır. Malzemeler ve işler, yalnızca ihtiyaç duyulduğu zaman ve miktarda çekilir. Beşinci adım, sürekli izleme ve iyileştirmedir. Süreçler sürekli olarak izlenir ve optimize edilir.

Avantajları

Bu yöntemin kullanımı birçok avantaj sağlar. Verimlilik artışı, bu avantajların başında gelir. İş akışını optimize ederek, verimliliği artırır ve gereksiz işlemleri ortadan kaldırır. Stok maliyetlerinin azaltılması da önemli bir avantajdır. Malzemeler yalnızca ihtiyaç duyulduğu zaman ve miktarda çekildiği için stok maliyetleri azalır. İş akışının görselleştirilmesi, süreçlerin daha iyi anlaşılmasını ve yönetilmesini sağlar. Sürekli iyileştirme kültürü, süreçlerin sürekli olarak optimize edilmesini sağlar. Esneklik ve hız, bu yöntemin sunduğu diğer avantajlardır.

Farklı Üretim Sistemlerinde Kullanımı

Bu yöntem, çeşitli üretim sistemlerinde kullanılabilir. Lean üretim, Agile ve Scrum gibi modern üretim ve iş yönetim metodolojileri ile uyumlu bir şekilde çalışır. Lean üretim, israfları azaltarak ve süreçleri optimize ederek verimliliği artırmayı hedefler. Agile, yazılım geliştirme ve proje yönetiminde kullanılan esnek bir metodolojidir. Scrum, Agile metodolojisinin bir parçası olarak, proje yönetiminde kullanılan bir çerçevedir. Bu yöntem, bu metodolojilerle entegre edilerek, süreçlerin daha verimli hale gelmesini sağlar.

Performans Ölçümü ve Müşteri Memnuniyeti

İş süreçlerini optimize etmek ve verimliliği artırmak için kullanılan etkili bir yönetim aracıdır. Kanban kartları, iş süreçlerindeki görevlerin durumunu ve ilerlemesini görselleştirerek, iş akışını yönetmeyi ve optimize etmeyi sağlar. Kanban sistemi, tam zamanında üretim (JIT) felsefesinin bir parçası olarak, üretim süreçlerinde ve iş yönetiminde önemli bir rol oynar. Kanban, iş süreçlerindeki verimliliği artırmak, müşteri memnuniyetini sağlamak ve sürekli iyileştirme kültürünü teşvik etmek için kullanılabilir. Kanban sistemi, iş süreçlerinin esnekliğini ve hızını artırarak, değişen iş koşullarına ve müşteri taleplerine hızlı bir şekilde yanıt vermeyi sağlar. Bu nedenle, modern iş yönetiminde ve üretim sistemlerinde vazgeçilmez bir araçtır.

kanbanı mevcut

olarak kanban

olmak üzere

adı verilen

Kategoriler

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare