Blog

Jack London Kitapları ve Edebiyatı

jack-london-kitaplari
Genel Kültür

Jack London Kitapları ve Edebiyatı

Jack London Kitapları ve Edebiyatı

Jack London, Amerikalı bir yazar olup, özellikle doğa ve insanın vahşi doğa ile mücadelesi konularında

yazdığı eserlerle tanınır. Edebiyata ilgi duyanları Jack london kitapları konusunda bilgi sahibi olmak ister .

Eğitim kutusunda yer alan hızlı okuma kursu ile sizler de hem hızlı okumayı hem de okuduğunuzu

anlamayı öğrenebilirsiniz. Eğitim sonunda alacağınız sertifika üniversite onaylı olup, edevlette sorgulanabilmektedir.

 

 

İşte onun bazı önemli eserleri:

Martin Eden (1909)

 • Jack London’un en otobiyografik romanı olarak kabul edilen bu eser, bir denizcinin entelektüel

gelişimini ve edebi başarısını anlatır. Roman, bireysel başarıya giden yolu ve bu başarıyı elde etmenin getirdiği bedelleri ele alır.

Beyaz Diş (1906)

 • Kuzey Kanada’da geçen bu roman, kurt köpeği Beyaz Diş’in insanlarla olan ilişkisini ve doğada

hayatta kalma mücadelesini konu alır. London’un doğa ve insan psikolojisi üzerine derinlikli gözlemlerini yansıtır.

Vahşetin Çağrısı (1903)

 • Alaska’nın soğuk ve vahşi doğasında geçen bu roman, bir köpeğin evcilleşmemiş doğasını ve

doğaya olan doğal bağlılığını keşfeder. İnsanın içgüdülerle olan mücadelesini ve doğaya karşı duyulan özlemi işler.

Deniz Kurdu (1904)

 • Denizcilik hayatını konu alan bu roman, genç bir denizcinin macera dolu hayatını ve denizdeki

zorluklarla olan mücadelesini anlatır. London’un denizcilik deneyimlerinden ilham alınarak yazılmıştır.

Demir Ökçe (1909)

 • Sosyalizm ve sınıf mücadelesini konu alan bu roman, bir işçinin sınıf bilincini kazanmasını ve adalet

arayışını ele alır. London’un politik görüşlerini ve toplumsal eleştirilerini içerir.

Jack London’un Edebi Tarzı ve Etkisi

Jack London, sert ve doğal bir anlatım tarzıyla bilinir. Eserlerinde genellikle insanın doğa karşısındaki zayıflığını, hayatta kalma mücadelesini ve toplumsal adaletsizlikleri işler. Ayrıca, onun eserleri döneminin sosyal ve politik atmosferini de yansıtır.

London’un eserlerini incelediğinizde, doğa ve insanın ruhu üzerine derinlemesine düşündüğünü,

hayvanların doğal davranışlarını ve insanların içgüdüsel tepkilerini detaylı bir şekilde gözlemlediğini

fark edersiniz.

Kısaca

Jack London’un eserleri, okuyucuya doğa ve insanın karmaşık ilişkisini anlamada derin bir bakış açısı sunar. Eğer doğa, macera ve insan psikolojisiyle ilgili derinlemesine bir deneyim arıyorsanız, London’un eserleri kesinlikle keşfedilmeye değer.

 

Jack london kitapları en popüler ve konuları

Jack London’un eserleri, genellikle doğa, macera ve insanın doğaya olan mücadelesini konu alır. İşte onun en popüler kitaplarından bazıları ve ana temaları:

 1. Vahşetin Çağrısı (1903)

Konu: Alaska’nın vahşi doğasında geçen bir köpeğin, Buck’ın, doğal içgüdülerle dolu maceralarını ve

evcilleşmemiş doğa ile olan bağını anlatır.

 • Ana Temalar: Doğal seçilim, hayatta kalma mücadelesi, insanın vahşi doğa karşısındaki yerini sorgulama.
 1. Beyaz Diş (1906)

Konu: Kuzey Kanada’nın soğuk ve zorlu koşullarında geçen bir kurt köpeği olan Beyaz Diş’in, insanlarla

olan ilişkisini ve doğada hayatta kalma mücadelesini konu alır.

 • Ana Temalar: Hayvan-insan ilişkisi, sadakat, doğanın acımasızlığı ve güzelliği.
 1. Martin Eden (1909)

Konu: Denizci bir genç olan Martin Eden’in, edebi başarı ve kişisel gelişim arayışını, aynı zamanda

toplumsal sınıf ayrımlarını ve entelektüel mücadelesini anlatır.

 • Ana Temalar: Bireysel başarı ve bedeli, sınıf mücadelesi, edebi idealizm.
 1. Demir Ökçe (1909)

Konu: İşçi sınıfının sert hayatını ve sosyalist ideallerini savunan güçlü bir öykü olan bu roman, güçlü bir

karakter olan Bill ve onun adalet arayışını konu alır.

 • Ana Temalar: Sosyalizm, sınıf mücadelesi, toplumsal adalet.
 1. Deniz Kurdu (1904)

 • Konu: Denizde geçen bir macera romanı olan bu eser, genç bir denizcinin, Humphrey Van

Weyden’in, gemideki zorlu hayatını ve kaptan Wolf Larsen ile olan çatışmasını anlatır.

 • Ana Temalar: Denizcilik hayatı, insan doğası, güç ve zayıflık.

Jack London’un eserleri genellikle doğa ve insanın içgüdüsel mücadelesini, sınıf ve toplumsal adalet konularını derinlemesine işler. Ayrıca, doğanın acımasızlığı ve insanın onunla nasıl başa çıktığı üzerine de derin düşünceler sunar. Bu nedenle, onun eserleri geniş bir okuyucu kitlesine hitap eder ve hala günümüzde de ilgiyle okunmaktadır.

 

Beyaz Diş“, Jack London’un en ünlü ve etkileyici eserlerinden biridir. İşte romanın ana konusu, kahramanları ve temel fikirleri:

Konu:

Beyaz Diş, Kuzey Kanada’nın vahşi doğasında geçen bir kurt köpeği olan Beyaz Diş’in hikayesini anlatır. Beyaz Diş, doğada doğmuş ve büyümüş bir kurt köpeğidir. Roman, onun insanlarla olan temasını ve bu süreçte yaşadığı maceraları konu alır. Beyaz Diş, hem vahşi doğanın acımasızlığını öğrenirken hem de insanların dünyasına uyum sağlamaya çalışır.

Kahramanlar:

 • Beyaz Diş: Hikayenin baş kahramanı olan Beyaz Diş, doğada vahşi ve güçlü bir kurt köpeğidir. İnsanlarla karşılaşması ve onlarla ilişkisi, romanın merkezinde yer alır.
 • Gazete Adamı (Scott): Beyaz Diş’in ilk insan sahibi olan Gazete Adamı, Beyaz Diş’i satın alır. Onunla bir bağ kurar. Beyaz Diş’in insana olan adaptasyon sürecini yönetir.
 • Grey Beaver: Beyaz Diş’in ilk kurt sürüsü lideri olan Grey Beaver, onun doğadaki eğitmenidir. Beyaz Diş’in hayatta kalma becerilerini geliştirmesine yardımcı olur.
 • Weedon Scott: Gazete Adamı’nın oğlu Weedon Scott, Beyaz Diş’in ikinci insan sahibidir. Onunla olan ilişkisi, Beyaz Diş’in insanlarla olan bağlarını güçlendirir.

Temel Fikir:

“Beyaz Diş”, insan ve doğa arasındaki ilişkiyi derinlemesine inceleyen bir romandır. Jack London, doğanın acımasızlığını ve insanın içgüdüsel mücadelesini vurgular.

Beyaz Diş’in hikayesi, doğanın sert koşullarında hayatta kalma mücadelesini ve insanların doğayı nasıl

kontrol altına almaya çalıştığını anlatarak, insanın doğaya karşı beslediği hem hayranlık hem de korkuyu ortaya koyar.

Roman aynı zamanda sadakat, insanın doğaya uyumu ve hayatta kalma içgüdüsü gibi temaları da işler.

Beyaz Diş’in karakteri, hem vahşi doğanın acımasızlığını hem de insan sevgisinin gücünü gözler önüne

serer, böylece okuyucularına derin bir düşünce ve duygusal deneyim sunar.

Jack London’un “Beyaz Diş”i, edebi tarzıyla ve doğaya olan duyarlılığıyla okuyucular üzerinde derin bir

etki bırakmış, günümüzde de klasikler arasında yerini koruyan önemli bir eserdir.

 

Martin Eden (1909) konusu kahramanları ve ana fikri

 

Martin Eden, Jack London’ın 1909 yılında yayımlanan ve aynı zamanda en otobiyografik eseri olarak kabul edilen romanıdır. İşte romanın konusu, kahramanları ve ana fikri:

Konu:

Martin Eden, başlangıçta denizci olan ve düşük sosyal statüsüne rağmen entelektüel potansiyeli olan

bir genç adamın hikayesini anlatır. Martin Eden, bir gün zengin bir ailenin güzel kızı Ruth Morse’a aşık

olur ve onun için daha iyi bir insan olma çabası içine girer. Ruth, Martin’in entelektüel gelişimine

katkıda bulunur ve onun edebi yeteneklerini keşfetmesine yardımcı olur.

Ancak Martin, toplumsal sınıf farklılıkları ve kendi içsel mücadeleleriyle boğuşurken, edebi başarıya

ulaşmak için kişisel bir yolculuğa çıkar.

Kahramanlar:

 • Martin Eden: Romanın baş kahramanı olan Martin Eden, denizci kökenli bir gençtir. Entelektüel bir gelişim yaşayarak yazar olma hayaliyle yanıp tutuşur. Martin, karakter gelişimi sürecinde sınıfsal farklılıklarla, aşkla ve kişisel başarı arayışıyla mücadele eder.
 • Ruth Morse: Zengin bir ailenin kızı olan Ruth, Martin Eden’e ilham veren. onun edebi yeteneklerini keşfetmesine yardımcı olan kadındır. Aralarındaki ilişki, Martin’in sosyal statüsü ve entelektüel hırslarıyla sınanır.
 • Brissenden: Martin Eden’in edebi yeteneklerini keşfeden ve ona rehberlik eden karakterlerden biridir. Brissenden, Martin’in sanatsal ve entelektüel gelişiminde önemli bir rol oynar.

Ana Fikir:

“Martin Eden”, bireyin entelektüel ve sanatsal gelişimini, toplumsal sınıf farklılıklarını, aşkı ve başarı arayışını konu alır. Roman, Jack London’ın kendi deneyimlerinden ve gözlemlerinden esinlenerek yazılmıştır ve London’ın kendi hayat hikayesine paralel unsurlar içerir. Martin Eden’in hikayesi, bireyin kendi potansiyelini keşfetme sürecini, toplumun beklentileriyle olan çatışmasını ve bireysel başarının bedelini vurgular.

Ana fikir olarak, Martin Eden’in hikayesi, bireyin kendi iç dünyasındaki çatışmaları, entelektüel

büyümesi ve toplumsal kabullerle olan mücadelesiyle ilgili derinlemesine bir portre sunar. Roman,

idealizm ile pragmatizm arasındaki çatışmayı ve bireyin kendi kimliğini bulma sürecinde karşılaştığı

zorlukları işleyerek okuyucuya derin düşünceler ve duygusal bir deneyim sunar.

 

Deniz Kurdu (1904) konusu kahramanları ve ana fikri

Deniz Kurdu (Sea Wolf), Jack London’ın 1904 yılında yayımlanan ve denizcilik dünyasını konu alan önemli romanlarından biridir. İşte romanın konusu, kahramanları ve ana fikri:

Konu:

Deniz Kurdu, San Francisco’dan Japonya’ya giden bir gemide geçen bir macera hikayesidir. Roman,

zengin bir edebiyat öğrencisi olan Humphrey Van Weyden’in denizde geçirdiği bir kaza sonrası Wolf

Larsen adında acımasız bir kaptanın gemisine düşmesiyle başlar. Van Weyden, gemideki hayatta

kalma mücadelesi ve kaptan Larsen ile olan çatışması arasında sıkışıp kalırken, Larsen’in entelektüel

zekası ve vahşi doğası arasında gidip gelir.

Kahramanlar:

 • Humphrey Van Weyden: Romanın baş kahramanı olan Van Weyden,. gemide kaptan Larsen’in hüküm sürdüğü acımasız dünyada hayatta kalmaya çalışan entelektüel biridir. Başlangıçta zayıf ve korkak gibi görünse de, zamanla içindeki gücü ve direnci keşfeder.
 • Wolf Larsen: Gemideki acımasız ve güçlü kaptan olan Wolf Larsen, romanın ana antagonistidir. Larsen, insani olmayan yöntemlerle gemiyi yönetir ve gücüyle insanları korkutarak kontrol altında tutar. Aynı zamanda entelektüel bir zekaya sahiptir ve çeşitli felsefi tartışmaları Van Weyden ile yapar.
 • Maud Brewster: Van Weyden’in kurtarıldığı geminin sahibi olan Maud Brewster, romanın diğer önemli karakterlerinden biridir. Larsen’e karşı direniş gösteren ve Van Weyden ile yakınlaşan Maud, hikayeye romantik bir boyut katar.

Ana Fikir:

“Deniz Kurdu”, insan doğası ve güç ilişkileri üzerine derinlemesine bir inceleme sunar. Wolf Larsen’in acımasızlığı ve insani olmayan tutumları, insanın doğa karşısındaki güçsüzlüğünü ve içgüdülerini sorgulatır.

Roman aynı zamanda insanın içindeki iyilik ve kötülük arasındaki çatışmayı ve bu çatışmanın toplum

üzerindeki etkilerini de işler.

Jack london kimdir neden başarılı olmuştur

 

Jack London, 19. ve 20. yüzyılın başlarında yaşamış Amerikalı bir yazardır ve edebiyat dünyasında özellikle doğa temalı romanlarıyla tanınmaktadır. İşte Jack London’ın kim olduğu ve neden başarılı olduğuyla ilgili bazı ana noktalar:

Kimdir?

Jack London, 12 Ocak 1876’da San Francisco ‘da doğmuştur.

22 Kasım 1916’da Kaliforniya’da yaşamını yitirmiştir. Genç yaşta çeşitli zorluklarla karşılaşan London,

denizcilik yapmış, altın arayıcılığı yapmış ve sosyalist fikirleri benimsemiştir. Yazın kariyerine gazetecilikle başlamış, daha sonra kısa hikayeler ve romanlar yazmıştır. London, özellikle doğa, macera ve insanın doğaya uyumu konularını işlediği eserleriyle tanınmıştır.

 

 

 

 

Kategoriler

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare