Blog

İSG Nasıl Olunur?

İsg
Genel Kültür

İSG Nasıl Olunur?

Tüm Detaylar İle

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) uzmanı olmak, günümüzde pek çok kişinin ilgisini çeken ve önemli bir meslek dalıdır. İSG uzmanları, iş yerlerindeki sağlık ve güvenlik koşullarını denetler ve iyileştirir. Bu yazıda, İSG uzmanı olmanın yolları ve süreçleri hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

İSG Uzmanı Kimdir?

İSG uzmanları, iş yerlerindeki çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alan ve denetleyen profesyonellerdir. Bu uzmanlar, çalışma ortamlarının güvenli olmasını, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesini sağlarlar. İSG uzmanları, genellikle iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini kurar, bu sistemlerin etkin bir şekilde çalışmasını sağlar ve sürekli olarak izler.

İSG Uzmanı Olmak İçin Gerekenler

İSG uzmanı olabilmek için bazı temel gereksinimler ve süreçler bulunmaktadır:

1. Mezuniyet Şartı

İSG uzmanı olabilmek için öncelikle ilgili bir alandan mezun olmanız gerekmektedir. Meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği bölümlerinden mezun olmak, bu alanda çalışmak isteyenler için önemli bir avantajdır. Ancak sadece bu bölümlerden mezun olmak yetmez, aynı zamanda İSG eğitimi almak da gerekmektedir.

2. İSG Eğitimi ve Sertifikasyon

İSG uzmanı olabilmek için çeşitli eğitimler ve sertifikasyonlar almak gerekmektedir. Bu eğitimler genellikle çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından düzenlenir. İSG eğitimleri, iş sağlığı ve güvenliği alanında gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar. Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlar, iş güvenliği uzmanı olarak çalışmaya hak kazanırlar.

3. İSG Sınavı

İSG uzmanı olabilmek için bakanlık tarafından düzenlenen İSG sınavında başarılı olmak gerekmektedir. Bu sınavda, iş sağlığı ve güvenliği alanında teorik ve pratik bilgiye sahip olup olmadığınız test edilir. Sınavdan en az 70 puan alan adaylar, İSG uzmanı olma hakkı kazanırlar.

İSG Uzmanlığı Sınıfları

İSG uzmanlığı, A, B ve C olmak üzere üç sınıfa ayrılmaktadır. Her sınıf, farklı düzeyde tehlike içeren iş yerlerinde görev yapma yetkisi verir.

1. C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

C sınıfı iş güvenliği uzmanları, az tehlikeli iş yerlerinde görev yaparlar. C sınıfı uzman olabilmek için, ilgili bir bölümden mezun olduktan sonra gerekli İSG eğitimlerini tamamlamak ve sınavda başarılı olmak gerekmektedir.

2. B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

B sınıfı iş güvenliği uzmanları, tehlikeli iş yerlerinde görev yapma yetkisine sahiptir. B sınıfı uzman olabilmek için, C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak en az üç yıl çalışmış olmak ve bakanlık tarafından düzenlenen sınava girmeye hak kazanmak gerekmektedir.

3. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

A sınıfı iş güvenliği uzmanları, çok tehlikeli iş yerlerinde görev yapma yetkisine sahiptir. A sınıfı uzman olabilmek için, B sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak en az dört yıl çalışmış olmak ve ilgili sınavda başarılı olmak gerekmektedir.

İSG Uzmanlarının Görevleri

İSG uzmanlarının görevleri oldukça geniş bir yelpazeyi kapsar. İşte İSG uzmanlarının başlıca görevleri:

1. Risk Değerlendirmesi

İSG uzmanları, iş yerlerindeki tehlikeleri belirler ve bu tehlikelerin risklerini değerlendirir. Bu değerlendirme, iş yerinin güvenliğini sağlamak için alınması gereken önlemleri belirlemeye yardımcı olur.

2. İş Güvenliği Eğitimleri

İSG uzmanları, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimler verir. Bu eğitimler, çalışanların iş yerindeki tehlikeler konusunda bilinçlenmesini ve güvenli çalışma yöntemlerini öğrenmesini sağlar.

3. Denetim ve İzleme

İSG uzmanları, iş yerlerindeki güvenlik önlemlerinin etkin bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını denetler. Ayrıca, iş yerindeki güvenlik durumunu sürekli olarak izler ve gerekli düzenlemeleri yapar.

4. İş Kazası ve Meslek Hastalığı İncelemeleri

İSG uzmanları, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının nedenlerini araştırır ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için alınması gereken önlemleri belirler.

Gürültü Anketi ve Sürekli Atmosfer İzleme

İSG uzmanlarının görevlerinden biri de iş yerlerindeki çevresel faktörleri izlemektir. Bu kapsamda, gürültü anketi yapmak ve sürekli atmosfer izleme gibi faaliyetler yürütülür. Gürültü anketi, iş yerindeki gürültü seviyelerini belirlemeye yönelik bir çalışmadır. Sürekli atmosfer izleme ise, iş yerindeki hava kalitesini sürekli olarak izlemek ve olası tehlikeleri önceden tespit etmek amacıyla yapılan bir faaliyettir.

İSG Uzmanlığı ve Kariyer Gelişimi

İSG uzmanı olarak çalışmak, sürekli öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi gerektirir. İş sağlığı ve güvenliği alanında kariyer yapmak isteyenler için belirli adımlar ve yöntemler vardır. İşte bu adımların ve yöntemlerin bazıları:

1. İSG Eğitimi ve Seminerler

İSG uzmanları, meslek hayatları boyunca çeşitli eğitimlere ve seminerlere katılarak bilgi ve becerilerini güncel tutmalıdır. Bu eğitimler, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri, iş hijyeni, ergonomi, yangın güvenliği, ilk yardım ve acil durum yönetimi gibi konuları kapsar. Ayrıca, yeni yasal düzenlemeler ve teknik gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak için düzenli olarak seminerlere katılmak önemlidir.

2. Meslek Birlikleri ve Sertifikalar

İSG uzmanları, meslek birliklerine üye olarak kariyerlerinde ilerleme sağlayabilirler. Meslek birlikleri, uzmanların bilgi ve deneyimlerini paylaşabileceği, meslektaşlarıyla network kurabileceği platformlar sunar. Ayrıca, İSG alanında uluslararası geçerliliği olan sertifikalar almak da kariyer gelişimi açısından büyük önem taşır. Örneğin, NEBOSH (National Examination Board in Occupational Safety and Health) ve IOSH (Institution of Occupational Safety and Health) gibi kuruluşlar tarafından verilen sertifikalar, İSG uzmanlarının mesleki yeterliliklerini artırır.

3. İş Yerinde İSG Kültürü Oluşturma

İSG uzmanlarının önemli görevlerinden biri de iş yerinde İSG kültürü oluşturmaktır. Bu kültür, iş yerindeki tüm çalışanların sağlık ve güvenlik konularına duyarlı olmasını ve bu konularda aktif rol almasını sağlar. İSG kültürü oluşturmak için çalışanlara düzenli eğitimler vermek, güvenlik toplantıları düzenlemek ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık kampanyaları yürütmek gereklidir.

4. Teknolojik Gelişmeleri Takip Etme

Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, İSG uzmanlarının da teknolojik yenilikleri yakından takip etmesi önemlidir. Özellikle sürekli atmosfer izleme sistemleri, gürültü ölçüm cihazları ve havalandırma sistemleri gibi teknolojik çözümler, iş yerlerindeki sağlık ve güvenlik koşullarını iyileştirmek için kullanılabilir. İSG uzmanları, bu teknolojik çözümleri iş yerlerine entegre ederek daha güvenli çalışma ortamları yaratabilirler.

İSG Uzmanlarının Karşılaştığı Zorluklar

İSG uzmanları, meslek hayatları boyunca çeşitli zorluklarla karşılaşabilirler. Bu zorlukların üstesinden gelmek için stratejiler geliştirmek ve çözüm odaklı çalışmak gerekmektedir. İşte İSG uzmanlarının karşılaştığı bazı yaygın zorluklar ve çözüm önerileri:

1. Yasal Düzenlemeler ve Uyumluluk

İş sağlığı ve güvenliği alanında sürekli olarak değişen yasal düzenlemeler, İSG uzmanlarının uyum sağlamasını zorlaştırabilir. Bu nedenle, İSG uzmanlarının yasal düzenlemeleri yakından takip etmesi ve iş yerindeki uygulamaları bu düzenlemelere göre güncellemesi gerekmektedir.

2. Çalışan Direnci

Bazı çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine direnç gösterebilir. Bu durumda, İSG uzmanlarının çalışanlarla etkili iletişim kurması ve İSG önlemlerinin önemini anlatması önemlidir. Çalışanların bilinçlenmesi ve İSG konularına daha duyarlı hale gelmesi, iş yerindeki güvenlik kültürünü güçlendirir.

3. Kaynak Yetersizliği

İSG uzmanları, bazen iş yerindeki İSG önlemleri için yeterli kaynak bulmakta zorlanabilirler. Bu durumda, kaynakları verimli kullanmak ve alternatif çözümler üretmek önemlidir. Ayrıca, iş yerindeki üst yönetimle iş birliği yaparak gerekli kaynakların temin edilmesi sağlanabilir.

İSG Uzmanlarının Geleceği

İSG uzmanlarının geleceği, iş sağlığı ve güvenliği alanında sürekli olarak artan önem ve farkındalıkla birlikte oldukça parlaktır. İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, hem çalışanların sağlığı hem de iş yerlerinin verimliliği açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle, İSG uzmanlarına olan talep her geçen gün artmaktadır.

1. İSG Alanında Yenilikler

Gelecekte, İSG alanında birçok yenilik ve gelişme beklenmektedir. Özellikle dijitalleşme ve yapay zeka teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği yönetiminde önemli rol oynayacaktır. İSG uzmanları, bu teknolojileri kullanarak daha etkin ve verimli çözümler üretebilirler.

2. Sürdürülebilir İSG Politikaları

Sürdürülebilirlik, iş sağlığı ve güvenliği alanında da önemli bir konudur. İSG uzmanları, sürdürülebilir İSG politikaları geliştirerek hem çevreye duyarlı hem de çalışan sağlığını koruyan uygulamalar hayata geçirebilirler. Bu sayede, iş yerlerinde uzun vadeli ve sürdürülebilir bir güvenlik kültürü oluşturulabilir.

 • İSG uzmanı olmak, iş yerlerindeki sağlık ve güvenlik koşullarını iyileştirmek isteyenler için önemli bir kariyer fırsatıdır. İSG uzmanı olabilmek için ilgili bir alandan mezun olmak, gerekli eğitimleri almak ve sınavlarda başarılı olmak gerekmektedir. İSG uzmanları, iş yerlerindeki tehlikeleri belirler, riskleri değerlendirir, güvenlik önlemlerini denetler ve çalışanları bilgilendirir. Bu sayede, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine katkıda bulunurlar.
 • İSG uzmanı olmak isteyenler için önemli olan bir diğer husus ise sürekli olarak kendini geliştirmektir. İş sağlığı ve güvenliği alanı, sürekli olarak yenilikler ve değişiklikler gösteren bir alandır. Bu nedenle, İSG uzmanlarının sürekli olarak eğitimlere katılması ve güncel bilgilere sahip olması gerekmektedir.

Kategoriler

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare